Upute suradnicima

Napisao Tonči Kursar 25. listopad, 2011

Rukopisi se šalju redakciji časopisa elektroničkom poštom kao Word dokument na adresu redakcije u Srbiji ili na adresu redakcije u Hrvatskoj.
Poželjno je priložiti anoniman rukopis (bez informacija o pošiljatelju), a u zasebnom elektroničkom dokumentu naslov teksta, ime i prezime (svih) autora i naziv ustanove u kojoj je autor zaposlen, ključne riječi i kontakt (adresa, elektronička pošta, telefon i faks). Sažetak (do 120 riječi) mora jasno naznačiti narav razmatranog intelektualnog problema, korišteni postupak ili argument i zaključke autora. Poželjna je dužina izvornog znanstvenog članka 6000 ili 8000 riječi (42 000 – 56 000 slovnih znakova s razmacima), uključujući bibliografi ju i napomene.
Prije slanja osvrta i recenzija neophodno se konzultirati s redakcijom.
Stil pisanja referenci i navođenje izvora: Reference se pišu u tekstu na sljedeći način: (Dahl 1989, 45); (Geddes 1999,134-43); (Linz 1975)
Bibliografija na kraju teksta se navodi na sljedeći način:
Knjige: Dahl, Robert. 1989. Democracy and Its Critics. New Haven: Yale University Press.
Tekstovi u časopisu:: Geddes, Barbara. 1999. „What Do We Know About Democratization After Twenty Years?” Annual Review of Political Science 27 (March):115-44.
Tekstovi u zbornicima: Linz, Juan J. 1975. Totalitarian and Authoritarian Regimes.” In ed. Nelson Polsby and Fred Greenstein. Handbook of Political Science. Reading, MA: Addison-Wesley..