Tehničke i korisničke karakteristike uporabe ovih stranica

Napisao Vedran Vučić 25. listopad, 2011


Redakcija Časopisa Političke perspektive, smatra da svi posjetioci ovih internet stranica imaju pravo da čitati sadržaje objavljenje na ovim stranicama. Mi smo u skladu sa važećim standardima pristupačnosti za objavljivanje sadržaja na internet stranicama postupili prilikom oblikovanja ovih stranica časopisa Političke perspektive kako bi omogućili lakđe čitanje sadržaja osobama s invaliditetom, starijim osobama i drugim osobama kojima primjena standarda pristupačnosti značajno olakšava pristup i upotrebu objavljenih sadržaja.
UKoliko želite saznati više o standardima pristupačnosti posjetite internet stranice World Wide Web Consortiuma o web pristupačnosti.

Korisno je pročitati članak koji je objavljen u časopisu Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja.

Računalni programi za lakšu pristupačnost objavljenim sadržajima

Napisao Vedran Vučić 25. listopada, 2011

Iako su stranice Časopisa Političke perspektive kreirane sukladno standarima koje je propisao World Wide Web Consortium neki posjetioci ovih internet stranica mogu imati potrebu koristiti dodatne računalne programe za lakšu uporabu ovih stranica i datoteka objavljenih na ovim stranicama. U skladu s time mi smo omogućili posjetiocima ovih stranica da neophodne programe preuzmu sa ove strane. Ovi računalni programi s emogu instalurati na operativni sustav Microsoft Windows. Ukoliko vam je potrebna podrška u uporabi ovih sadržaja sa aspekta pristupačnosti molimo vas da nam se slobodno obratite sa vašim pitanjima.

  1. Dodataka za internet preglednik Firefox koji omogućava podešavanje pristupačnosti prema potrebama korisnika
  2. Popularni čitač ekrana za osobe sa delomičnim ili potpunim nedostatkom vida i za osobe koje iz drugih razloga nisu u mogućnosti da direktno čitaju tekst sa ekrana