O nama

Napisao Đorđe Pavićević 25. listopad, 2011

amfiteatar sa studentima

Časopis Političke perspektive, je novi regionalni časopis koji će objavljivati tekstove iz političke nauke/znanosti i bliskih disciplina.

Osnivači časopisa su Fakultet političkih znanosti-Sveučilište u Zagrebu iz Zagreba, Univerzitet u Beogradu-Fakultet političkih nauka iz Beograda i Udruženje za političke nauke Srbije.

Časopis ima svoj međunarodni savjet, regionalni savjet i redakciju.

Međunarodni i regionalni savjet

Napisao Tonči Kursar 25. listopad, 2011

citaonica sa studentima

Međunarodni savjet: Florian Bieber (University of Kent), Xavier Bougarel (CNRS, Paris), Valerie Bunce (Cornell University), Nenad Dimitrijević (Central European University, budapest), Jasna Dragović- Soso (Goldsmiths, University of London), Chip Gagnon (Ithaca College, NY), Eric Gordy (University College London), Stef Jansen (University of Manchester), Kevin Deegan Krause (Wayne State University), Keichi Kubo (Waseda University, Tokyo)

Regionalni savjet: Damir Grubiša, Vukašin Pavlović, Zdravko Petak, Milan Podunavac, Zvonko Posavec, Žarko Puhovski, Milorad Stupar, Vučina Vasović, Ilija Vujačić, Nenad Zakošek

Izdavači: Univerzitet u Beogradu-Fakultet političkih nauka, Fakultet političkih znanosti - Sveučilište u Zagrebu i Udruženje za političke nauke Srbije

Za izdavača: Ilija Vujačič, Univerzitet u Beogradu-Fakultet političkih nauka

Lektura i grafičko oblikovanje: Branka Janković (hrvatski), Aleksandar Belčević (srpski) (lektura i korektura), Goran Ratković (grafičko oblikovanje)

Tiskano-izdanje tiskano u štampariji: Čigoja štampa