Izdanja

Napisao Đorđe Pavićević 25. listopada, 2011

naslovna strana prvog broja casopisa
Časopis Političke perspektive, se objavljuje u tiskanom izdanju i kao on-line izdanje. Brojevi tiskanog izdanja se mogu dobiti od izdavača. Molimo kontaktirajte nas putem E-mail adrese na stranici za kontaktiranje radi informacija o nabavci tiskanog izdanja časopisa Političke perspektive.

Na ovom sajtu možete preuzeti članke objavljene u pojedinačnim brojevima ovog časopisa.

Dosadašnja izdanja

Napisao Tonči Kursar 25. listopada, 2011

Časopis Političke perspektive je do sada objavio osam brojeva. Posjetioci ovog sajta mogu preuzeti brojeve u cjelini i svaki članak pojedinačno. Možete pristupiti preuzimanju brojeva klikom na vezu koja označava broj koji želite preuzeti.

  1. Broj 1
  2. Broj 2
  3. Broj 3
  4. Broj 4
  5. Broj 5
  6. Broj 6
  7. Broj 7
  8. Broj 8
  9. Broj 9